Wetenschappelijke Wist je Datjes – 11

Wist je dat…

 

 


 

 

… vrouwen die anticonceptiva nemen, gemiddeld meer met hun ogen knipperen dan vrouwen die geen anticonceptie gebruiken?

 

 

Deze stelling is gebaseerd op één wetenschappelijk onderzoek waarbij aantal keer knipperen per minuut werd onderzocht bij twee groepen van vrouwen. De ene groep gebruikte orale, hormonale preparaten om zwangerschap te voorkomen en de andere groep niet. Het onderzoek wees uit dat vrouwen die orale anticonceptie gebruikten, gemiddeld 32% meer met hun ogen knipperden dan de andere. Een verklaring hiervoor werd echter niet gegeven. Eén onderzoek is natuurlijk niet veel, dus de vraag blijft hoe accuraat dit wist je datje wel is…

 

Een ander onderzoek wees ook uit dat vrouwen gemiddeld dubbel zo veel knipperen als mannen en dat oudere individuen ook vaker knipperden dan jongere. Een ander onderzoek wees echter uit dat er geen verschil tussen beide geslachten zou zijn. Hier is dus zeker geen sluitend bewijs voor te vinden.

Maar ik vond het wel leuk om de ‘mogelijkheid’ hiervan met jullie te delen 😉

 

Wat wel bewezen is, is dat het knipperen afneemt wanneer we langdurig gefocust blijven op één onderwerp, zoals bijvoorbeeld bij het lezen. Het doel van knipperen is het vochtig houden van onze ogen. Dit verklaart waarom ogen rapper ‘vermoeid’ en uitgedroogd geraken bij het langdurige lezen!

Ziezo, toch weer ietsje bijgeleerd 😉

  2Comments

  1. Ivy   •  

    De eerste vraag die ik me dan altijd stel, is hoe groot de steekproef was. En geniddeld 32%, dat lijkt veel, maar hoe groot is de variatie binnen een groep? Beroepsmisvorming zeker (ik ben statisticus)?

    • KellyJade KellyJade   •     Author

      Wel de steekproeven waren inderdaad niet bijzonder groot, vandaar dat ik ook zeg dat dit weetje misschien niet 100% sluitend is! Het gaat dan ook maar over één onderzoek dus de resultaten zijn op zijn minst onbetrouwbaar te noemen 😉

Laat maar van je horen!